HTML content modificaties

Bekijk het resultaat van deze voorbeelden op: http://feadship.nl/en/page/content-examples

Tabellen

Standaard tabel opmaak
* Let op: Voeg in de tabel tag een class attribuut toe met waarde ui-list
Schakel hiervoor de HTML weergave in (zie icoon linksboven: <>)

<table class="ui-list">
Column 1 title Column 2 title Column 3 title
Value row 1 column 1 Column 2 Column 3
Value row 2 column 1 Column 2 Column 3
Value row 3 column 1 Column 2 Column 3

Tabel opmaak met lijn onder iedere rij
* Let op: Voeg in de tabel tag het class attribuut toe met waarde ui-list ruled
Schakel hiervoor de HTML weergave in (zie icoon linksboven: <>)

<table class="ui-list ruled">
Column 1 title Column 2 title Column 3 title
Value row 1 column 1 Column 2 Column 3
Value row 2 column 1 Column 2 Column 3
Value row 3 column 1 Column 2 Column 3